Het beoordelen van geneesmiddelenreclame

Het beoordelen van geneesmiddelenreclame

De Keuringsraad beoordeelt reclame-uitingen voor zelfzorggeneesmiddelen aan de hand van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Daarbij baseren wij ons op de uitgebreide bijsluitertekst, namelijk de Summary of Product Characteristics (SPC of IB-tekst) zoals die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is geregistreerd. Reclame-uitingen mogen nooit in strijd zijn met deze SPC (zie ook artikel 15 van de code) en je mag de eigenschappen van het geneesmiddel niet overdrijven (artikel 7 van de code).
 

Medische claims

In geneesmiddelenreclame mogen medische claims worden gebruikt, als deze in lijn zijn met de geregistreerde indicatie (de toepassing). In reclame voor geneesmiddelen dienen altijd bepaalde verplichte vermeldingen te worden opgenomen (zie artikel 16 van de CPG).
 

Een goede vorm van zelfregulering geeft bedrijven de houvast en ruimte die past bij verantwoord ondernemen

Saskia Geurts, bestuurslid Keuringsraad

Uitgelicht

5 redenen om ons in te schakelen

5 redenen om ons in te schakelen

Reclame voor zelfzorgproducten is toegestaan. Wel zijn er regels waaraan adverteerders zich moeten houden. De Keuringsraad houdt toezicht op naleving van deze regels, maar doet nog veel meer. We geven 5 goede redenen om ons in te schakelen. 

Lees verder
Zelfregulering

Zelfregulering

De basis van de Keuringsraad is zelfregulering. Dat houdt kortgezegd in: verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen om zo een proces doelgericht te voltooien.
 

Lees verder
 Claims over de weerstand op een rij!

Claims over de weerstand op een rij!

In de herfst- en wintermaanden is er veel aandacht voor je weerstand. Op supplementen mogen verschillende claims staan over het immuunsysteem, oftewel de weerstand. Voorwaarde is dat er specifieke weerstandsvitamines en -mineralen voorkomen in het supplement. We zetten ze op een rij én geven aan welke claims zijn goedgekeurd.

Lees verder

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten
Copyright: © alle rechten voorbehouden door Keuringsraad, KOAG/KAG