Moet ik exact de goedgekeurde bewoording gebruiken?
Nee, de bewoordingen van de toegelaten voedings- en gezondheidsclaims behoeven niet letterlijk gevolgd te worden. Synoniemen, die voor de consument dezelfde betekenis hebben, mogen ook. Zie ook de Database Claimsverordening voor alternatieve bewoordingen (link).
Wat is de indicatieve lijst met voorbeeldbewoordingen?
In onze claims database zijn voorbeelden opgenomen van alternatieve bewoordingen van claims. Deze ‘indicatieve lijst van voorbeeldbewoordingen’ is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de NVWA. Deze lijst bevat andere bewoordingen dan in de officiële lijst met claims staan vermeld. De nieuwe lijst met voorbeeldbewoordingen voor gezondheidsclaims is in de plaats van de CAG-lijst gekomen met dien verstande dat alle partijen op wie de claimsverordening van toepassing is inspiratie kunnen opdoen met behulp van de lijst. Het is beslist geen uitputtende lijst met toegelaten bewoordingen.De lijst is afgestemd met het Ministerie van VWS en de NVWA. 
Beoordeelt de Keuringsraad het hele etiket?
De Keuringsraad beoordeelt alleen reclame-uitingen. Als een reclame-uiting is goedgekeurd zegt dit niet dat het product is goedgekeurd. We doen geen uitspraken over de samenstelling van een product en ook niet over het totale etiket. Het gaat alleen om de reclame-uiting, oftewel de claims die wordt gevoerd.
Doet de Keuringsraad ook uitspraken?
Het toezicht op de Codes is ondergebracht bij de Stichting CGR. Deze kent een onafhankelijke Codecommissie en de Commissie van Beroep. De Codecommissie is samengesteld uit onafhankelijke voorzitters en leden die zijn aangewezen door de aangesloten organisaties. De onafhankelijke voorzitters zijn allen jurist en zijn onder meer verantwoordelijk voor de behandeling van de adviesaanvragen. De Commissie van Beroep bestaat uitsluitend uit juristen, werkzaam bij de rechterlijke macht. Deze Codecommissie KOAG/KAG doet ook uitspraken.
 
Heb ik een vast contactpersoon bij de Keuringsraad?
Ons team van specialisten werkt gezamenlijk aan dossiers. Bij grote klanten wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste contactpersonen. Benieuwd wie er bij de Keuringsraad werken? Maak kennis met ons team.
Hebben uitingen die zijn samengesteld uit eerder goedgekeurde uitingen nog een eigen toelatingsnummer nodig?
Ja, omdat er altijd gekeken moet worden in een samengestelde tekst of de context nog steeds klopt. Door teksten te combineren of in te korten, kan de context veranderen. Daarom moet de Keuringsraad deze altijd opnieuw beoordelen.
Hoe lang duurt een beoordeling?
We gaan graag aan de slag met jouw reclame-uiting. Normaal gesproken reageren we binnen 5 werkdagen.
 
Natuurlijk begrijpen we dat er soms haast bij is. Het is ook mogelijk om een spoedaanvraag te dien. We beoordelen de aanvraag dan binnen 48 uur en ook vervolgbeoordeling ontvang je binnen 48 uur. Voor een spoedaanvraag geldt een toeslag van €100 op het tarief.
Hoe lang is een KOAGKAG toelatingsnummer geldig?
In principe is een toelatingsnummer 1 jaar geldig met uitzondering van toelatingsnummers voor verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en websites. Deze zijn onbeperkt geldig tenzij er dingen aangepast worden in de wet of door de producent zelf waardoor de Keuringsraad de uiting opnieuw moet beoordelen.
In principe is een toelatingsnummer 1 jaar geldig met uitzondering van toelatingsnummers voor verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en websites. Deze zijn onbeperkt geldig tenzij er dingen aangepast worden in de wet of door de producent zelf waardoor de Keuringsraad de uiting opnieuw moet beoordelen.

Let op: Voor de lancering van een geheel vernieuwde website is wel een nieuwe aanvraag nodig.
 
Hoe weet ik wat ik mag claimen op een verpakking?
Beoordelingen EFSA.
Zit er bijvoorbeeld vitamine C in een product dan mag je claimen dat vitamine C mede zorgt voor een goede weerstand. Zo zijn er talloze claims goedgekeurd. In onze database (link) kun je ze allemaal vinden.
Rijk aan, bron van?
Hoe worden illustraties, grafische afbeeldingen en symbolen beoordeeld?
Ook alle gebruikte illustraties, grafische afbeeldingen en symbolen waarmee gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd wordt dat het levensmiddel bepaalde heilzame eigenschappen heeft, dienen te voldoen aan de claimsverordening en in samenhang met gebruikte teksten te worden beoordeeld met gebruikte teksten.
 
Hoe zit het met de ‘on hold’ claims?
De gezondheidsclaims die door de Europese Commissie ‘on hold’ zijn gezet zijn niet geautoriseerd. Deze claims mogen nog worden gebruikt. Ze moeten wel voldoen aan de algemene vereisten die in de Claimsverordening zijn vastgelegd en voldoen aan de Indicatieve lijst (het mogen geen medische claims zijn). De gebruiker moet zelf kunnen aantonen dat de gebruikte claims aannemelijk zijn of vermelden dat ze voorlopig zijn toegelaten. Het ID-nummer en de ‘conditions of use’ moeten worden vermeld.
 
Hoe zit het met de kruidenpreparaten of botanicals?
Voor voedingssupplementen met claims op basis van kruiden, de zogenaamde botanicals, welke claims nog ‘on hold staan’, mag onder voorwaarden de Indicatieve lijst nog gebruikt worden voor het maken van gezondheidsclaims. Lees hier onze uitleg over het gebruik van on hold claims voor botanicals.
Ik wil een aanvraag indienen, wat moet ik doen?
Dat kan!
Heb je de Keuringsraad al eerder ingeschakeld? Dan kun je direct inloggen op ons klantportaal.

Ben je een nieuwe klant? Dan vragen we eerst je in te schrijven. Daarna ontvang je een inlogcode om in te loggen op ons klantportaal.


 
Kan de Keuringsraad ook boetes opleggen?
De Keuringsraad is een uitvoerende instantie op basis van zelfregulering en handhaaft niet. Daarom kunnen we ook geen boetes opleggen. Wel kan de Keuringsraad partijen aanspreken als reclame-uitingen niet voldoen. Dit gaat via monitoring (toezicht houden).
Indien de aangeschreven partij niet wil meewerken, kan het dossier overgedragen worden aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) of aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
 
Kan ik een afspraak met de Keuringsraad maken?
Als je ons van tevoren belt en aangeeft waarover je een gesprek wilt aangaan, kijken wij wanneer we een afspraak kunnen inplannen bij ons op kantoor in Amsterdam.
Kan ik ook advies aan de Keuringsraad vragen?
Het is uiteraard mogelijk advies te vragen aan de Keuringsraad. Dit kan een op zichzelf staande vraag zijn, die we telefonisch of per telefoon kunnen beantwoorden. Als je een compleet nieuwe campagne start, kan het verstandig zijn eerst rond de tafel te gaan zitten met de Keuringsraad. Dit kan eventueel teleurstelling voorkomen en uiteraard geld en tijd besparen. Indien je per mail een grove opzet van een nieuwe campagne stuurt en deze wilt laten toetsen, hanteren we daar een speciaal adviestarief voor. Zie hiervoor tarieven
Krijg ik een certificaat als de reclame-uiting goedgekeurd is?
Je ontvangt een toelatingsnummer, ook wel KOAG/KAG nummer genoemd. Met het toelatingsnummer kun je andere partijen laten weten dat de Keuringsraad getoetst heeft aan de Codes en dat die uiting voldoet aan de gestelde eisen.
Ook veel retailers en media zullen bij een advertentie aanvraag verzoeken om het KOAG/KAG toelatingsnummer.

Met de overheid, NVWA en IGJ hebben we werkafspraken gemaakt, die inhouden dat indien een toelatingsnummer is verleend, het toezicht op deze toegelaten uitingen plaatsvindt via de Keuringsraad.
Kunnen cosmetica gezondheidsproducten zijn?
Ja, dat kan. Dat hangt af van de claims die worden gebruikt. Als de belangrijkste claim betrekking heeft op de gezondheid dan wordt een cosmetcum (ook) gezien als een gezondheidsproduct.
Voorbeeld: zalf met een geclaimd gezondheidseffect (bij luieruitslag, voor soepele spieren)
 
Let op: cosmetica valt niet onder de Claimsverordening!
 
Moet ik het KOAGKAG toelatingsnummer vermelden?
Het toelatingsnummer dient vermeld te worden op alle uitingen, met uitzondering van verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen, TV- en radiocommercials.
Vallen voedingsvoorlichting en voedingsadviezen onder de claimsverordening?
Dit is afhankelijk van hoe het wordt gebruikt. Als het bijvoorbeeld in de commerciële communicatie is opgenomen, dan wel. Wordt het gebruikt in niet-commerciële communicatie, dan niet. Bedrijven mogen refereren aan nationale campagnes, maar wanneer op het product daarmee een relatie met gezondheid wordt gemaakt, dan wordt dit gezien als een gezondheidsclaim en wordt ook als zodanig beoordeeld.  
 
Wat doet de Keuringsraad precies?
De Keuringsraad beoordeelt gezondheidsreclame en houdt hier toezicht op. Het gaat specifiek over reclame-uitingen voor geneesmiddelen, medische (zelfzorg) hulpmiddelen en gezondheidsproducten. 
Kan ik lid worden van de Keuringsraad?
Nee, je kunt niet lid worden van de Keuringsraad. Voor bedrijven die zijn aangesloten bij een van de brancheorganisaties gelden wel aangepaste tarieven.
Wat gebeurt er als een bedrijf zich niet aan de codes houdt?
De Keuringsraad kan zelf in actie komen wanneer zij een publieksuiting, in strijd met één van haar Codes, onder ogen krijgt. Ook een bedrijf kan een melding doen waarna de Keuringsraad monitoring opstart. Dit mag anoniem. Wel is het belangrijk dat de melder zo concreet mogelijk aangeeft waarom de publieksuiting in strijd is met een van de Codes. Dat kan hier. (https://www.koagkag.nl/clearance-en-monitoring/digitaal-meldingsformulier).
 
Wat houdt zelfregulering in?
De basis van de Keuringsraad is zelfregulering. Dat houdt kortgezegd in: verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen om zo een proces doelgericht te voltooien.
 
Industrie, media en adverteerders nemen hun verantwoordelijkheid en hebben zelf regels opgesteld, op basis van de bestaande wetgeving, waaraan publieksreclame moet voldoen. De Keuringsraad ziet toe op de naleving van die regels.
Wat is de Claimsverordening?
De Claimsverordening is een Europese verordening (EG nr. 1924/2006) waarin staat aan welke gezondheids- en voedingsclaims levensmiddelen (producten die geconsumeerd worden) moeten voldoen. Voedingssupplementen vallen hier ook onder en de Keuringsraad toetst publieksuitingen voor deze producten aan zowel de Claimsverordening als de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG)
Wat is de KOAG KAG?

De Stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) zijn opgericht door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. De Keuringsraad houdt namens de Stichtingen KOAG en KAG toezicht op publieksreclame. Keuringsraad KOAG/KAG heet sinds 2013 Keuringsraad Kennis en Advies gezondheidsreclame of kortweg De Keuringsraad.

Wat zijn gezondheidsclaims?
Dat is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid. Er zijn 3 soorten gezondheidsclaims:
 
  • Claims inzake ziekterisicobeperking: een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat het eten van een levensmiddelen het risico het ontstaan van een ziekte beperkt.
  • Kinderclaims. Dit zijn claims die gericht zijn op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. 
  • Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. Dit zijn algemene claims zoals ‘calcium is goed voor de kalkhuishouding’, ‘vitamine C ondersteunt de afweer van je lichaam’ Alleen generieke claims die in de claims database (link) staan, mogen worden gebruikt. 
Wat zijn medische claims?
Beweringen en/of uitingen die aan producten of stoffen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkómen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte of toespelingen daarop. Medische claims zijn niet toegestaan voor gezondheidsproducten.
 
Wat is EFSA?
EFSA (European Food Safety Authority) is de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. EFSA is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. EFSA beoordeelt ingediende claims en bijbehorend onderzoek of deze wetenschappelijk bewezen kunnen worden. EFSA brengt advies uit aan de Europese Commissie.
Wat moet er bij een aanvraag worden meegestuurd?
  • We ontvangen graag (het liefst zo vroeg mogelijk) het concept van de reclame-uiting (zoals conceptteksten voor advertorials, radiocommercials of het concept-story board van de tv-commercial enz.). 
  • Stuur ook de verpakkings- en gebruiksaanwijzing tekst mee (behalve als het om geregistreerde geneesmiddelen gaat). 
  • We ontvangen graag een onderbouwing als het om reclame-uitingen voor uitwendige gezondheidsproducten gaat. Stuur daarom objectieve gegevens mee (bijvoorbeeld wetenschappelijke publicaties) waaruit de werking of eigenschap blijkt. Is het product al bekend bij de Keuringsraad? Dan is het niet nodig om opnieuw schriftelijk bewijsmateriaal te overleggen, mits er -blijkens een schriftelijke verklaring van de adverteerder- geen wijzigingen in de productspecificaties en -informatie zijn opgetreden.
  • Bij reclame-uitingen voor gezondheidsproducten waarop de Claimsverordening van toepassing is, dient de aangeprezen werking van het betreffende nutriënt overeen te komen met een door de Europese Commissie toegelaten claim. Of dienen ID-nummers van on-hold claims te worden meegstuurd, inclusief de bijbehorende conditions of use van de claim. Onderbouwd moet worden dat het product voldoet aan deze conditions of use (meestal de minimale dagdosering van een nutriënt).
  • We ontvangen het opgemaakte (beeld)materiaal
Wat wordt er bedoeld met de Codes en de Leidraad?
Wat wordt er bedoeld met verplichte vermeldingen?
In reclame-uitingen voor medische hulpmiddelen gelden de verplichte vermeldingen conform art. 16 CPMH.
 
In reclame-uitingen voor gezondheidsproducten kunnen ook verplichte vermeldingen van toepassing zijn, bijvoorbeeld als er gebruiksvoorwaarden (conditions of use) voor de claim gelden of als er in een (retail)uiting te weinig ruimte is om claims te koppelen aan het nutriënt waarvoor de claim wordt gemaakt. In dat geval dient de zin “Lees voor het kopen de informatie op de verpakking”.
 
In sommige gevallen (bijv. in Google ads) mogen de verplichte vermeldingen worden ingekort.
 
Wat zijn de tarieven voor verlengingen?
De tarieven voor de verlengingen zijn hetzelfde als de tarieven van de oorspronkelijke uiting. 
Welke claims mag ik gebruiken?
Alle door de EFSA goedgekeurde claims zijn toegestaan. De toegelaten (en afgewezen) gezondheidsclaims zijn (en worden) opgenomen in het EU Register voor claims (zie http://ec.europa.eu/nuhclaims/). In de Database Claimsverordening (link) staan toegestane alternatieve bewoordingen voor de toegelaten gezondheidsclaims. Alle overige voedings- en gezondheidsclaims zijn verboden, tenzij de uiteindelijke beslissing voor het toestaan of afwijzen van de claim opgeschort is. Dit geldt voor claims op de zogenoemde ‘on hold lijst’.